Till innehåll på sidan

Samhällsservice i glesbygdskommuner

Interpellationsdebatt 26 mars 2013

den 4 mars

Interpellation

2012/13:308 Samhällsservice i glesbygdskommuner

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I Arjeplogs kommun bor 3 054 personer och i Arvidsjaurs kommun 6 467 personer, sammanlagt för dessa båda glesbygdskommuner innebär det ett invånarantal på 9 521 personer.

Den vikande befolkningsutvecklingen med en stor andel äldre gör att skatteintäkterna minskar. Därmed minskar kommunernas möjlighet att kunna ge sina medborgare en god samhällsservice. Generationsskiftet, som sker inom vård, skola och omsorg är extra påfrestande för en liten kommun och gör personalförsörjningen svår.

Att upprätthålla andra samhällsuppgifter, som till exempel kollektivtrafik och bostadsbyggande, blir kostsamt med tanke på avstånd och att marknadsvärdet på bostäder inte är i paritet med byggkostnader.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att även små glesbygdskommuner som Arjeplog och Arvidsjaur ska kunna upprätthålla en god samhällsservice till sina medborgare?