Säljbara kvoter och utkastförbud

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 maj 2013

Interpellation: Säljbara kvoter och utkastförbud

Interpellation 2012/13:414 av Larsson, Jan-Olof (S)

den 15 maj

Interpellation

2012/13:414 Säljbara kvoter och utkastförbud

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I de pågående förhandlingarna inom EU om den kommande gemensamma fiskepolitiken diskuteras bland annat frågan om ett utkastförbud. Sverige är ett av de länder som driver frågan om ett sådant förbud tack vare att en majoritet i riksdagen gett regeringen det mandatet.

Yrkesfiskets organisationer uppger att representanter från Regeringskansliet påstår, i de kontakter som nu tas i frågan, att om Sverige ska klara ett utkastförbud måste individuellt säljbara kvoter införas.

I diskussionen kring individuellt säljbara kvoter har kritik framförts att det hotar det småskaliga fisket. Men riksdagen och regeringen säger sig vilja stödja ett fortsatt småskaligt fiske längs Sveriges kuster.

Det vore bra om landsbygdsminister Eskil Erlandsson kunde tydliggöra sin och regeringens ståndpunkt och sambanden mellan utkastförbud, individuellt säljbara kvoter och småskaligt fiske.

Därför vill jag fråga landsbygdsministern varför Regeringskansliet anser att det är nödvändigt att individuellt säljbara kvoter införs för att klara utkastförbudet och hur detta ska stärka det småskaliga fisket utefter Sveriges kust.

Det vore också på sin plats att få reda på vad landsbygdsministern och regeringen menar med småskaligt fiske. Om detta är svårt kanske det går att klargöra vad som är storskaligt fiske.