Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 november 2014

Interpellation: Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato

Interpellation 2014/15:101 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2014/15:101 Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato

av Johan Forssell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 29 oktober överlämnade ambassadör Tomas Bertelman sin utredning om Sveriges internationella försvarssamarbeten. Utgångspunkt för översynen har varit Försvarsberedningens två rapporter 2013 och 2014.

Det står klart för alla att det inträffat ett skifte i Sveriges säkerhetspolitiska miljö. Ryssland genomför en ambitiös och snabb modernisering av sina väpnade styrkor. Tröskeln för att använda militärt våld har sänkts i och med att reguljära förband skickats till Ukraina. I vårt eget närområde ser vi en ökad militär övningsverksamhet och vad Försvarsmakten beskriver som ett mer aggressivt beteende från ryska flygstridskrafter. Vissa beskriver detta som ett förändrat omvärldsläge. En realistisk bild är snarare att vi har ett nytt normalläge.

Mot bakgrund av den nya situationen i vårt närområde är det viktigt att fortsätta utvecklingen av Sveriges försvarspolitiska samarbeten. Bertelmans slutsats är att det bör göras en saklig och intressebaserad prövning av vad ett Natomedlemskap skulle innebära för svensk del.

Ett sådant arbete kan ske på olika sätt, till exempel genom en offentlig utredning eller en särskild kommission. Med respekt för vårt nära samarbete med Finland vore en gemensam analys att föredra. Utifrån en sådan kan sedan den politiska diskussionen ta vid med större klarhet än i dag. Oavsett vilken uppfattning man har i själva sakfrågan torde det ligga i allas intresse att ämnet blir sakligt belyst och frågetecken rätas ut.

Jag vill därför ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Vad avser försvarsministern att göra för att ta fasta på utredningens slutsats att en saklig prövning bör ske av vad ett svenskt medlemskap i Nato skulle innebära?