Säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2011

Interpellation: Säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden

Interpellation 2011/12:122 av Nilsson, Kerstin (S)

den 15 november

Interpellation

2011/12:122 Säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det finns nu aktuella fall där företag avser att rekrytera ett flertal arbetare via utländska bemanningsföretag. Orsaken till detta sägs vara att de inte hittar svensk kompetent arbetskraft via Arbetsförmedlingen på orten. Företagen avser dessutom att till viss del specialutbilda den utländska arbetskraften i det som är specifikt för företaget.

Anmärkningsvärt i de här fallen att det vid kontroll, i ett närliggande län och inom pendlingsavstånd, finns flertalet arbetssökande med just den kompetens som företaget söker. Dessa personer kommer inte att kunna söka tjänster hos aktuella företag eftersom dessa tjänster inte kommer att utlysas. Det finns också andra arbetssökande som, om de fick nyss nämnda specialutbildning, skulle kunna klara arbetsuppgifterna.

Det är lätt att misstänka att detta beror på att man med dagens regler i praktiken kan dumpa löner och anställningsvillkor genom att utnyttja utländsk arbetskraft.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är vilka åtgärder som hon avser att vidta för att arbetskraftsinvandringen inte ska leda till dumpning av villkoren på den svenska arbetsmarknaden.