Säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 juni 2022

Interpellation: Säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen

Interpellation 2021/22:510 av Katja Nyberg (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:510 Säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen

av Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

En väl fungerande polis är en förutsättning för en trygg rättsstat. Svensk polis har i dag stora utmaningar att fullfölja sitt uppdrag och behöver ökade resurser både ekonomiskt och lagföringsmässigt, men det är även en ledningsfråga.

Det finns en ledningskultur inom polisen som hämmar en sund utveckling. Det strategiska och operativa polisarbetet analyseras och utvärderas inte som det borde. De problem som Polismyndigheten har i sitt sätt att bedriva sin verksamhet beror på att ett grundläggande analysarbete saknas. Kritik undertrycks ofta, och projekt utvärderas inte som de borde. Ett tydligt exempel på de brister som finns inom polisen är kravallerna som skedde under påskhelgen.

Sedan omorganisationen har det pågått arbete med att ta fram en ny uppföljningsmodell som bland annat ska fånga upp mer kvalitativa faktorer än tidigare. Men arbetet har ännu inte slutförts.

Medan svensk polis ställs inför utmaningar som kräver ett allt tydligare djup av kunskap pågår en nedmontering av polisutbildningen. Bland annat har kravet på svenska avskaffats. Dräneringen av inbyggda kvalitetsspärrar ligger i linje med idén om att en mångkulturell polis är viktigare än en kunskapsorienterad. Genom att gradvis hyvla ned trösklarna, och sänka kravet på begåvningstestet, riskerar svensk polis att i framtiden bestå av personer som är allt annat än lämpliga för polisyrket.

I stället för att se till att rekryteringsprocessen vilar på kompetens och kunskap har ett skifte skett där bakgrund och etnicitet blivit fullt accepterade som centrala bedömningskriterier. Ett konkret exempel på detta är att kravet på kunskaper i svenska tagits bort. Dessutom har krav på högskoleprov, som omfattas av en svenskadel, strukits.

Allt bottnar i en närmast manisk jakt på att få in personer på utbildningen som inte nödvändigtvis passar som poliser. Mångfald och det heliga målet om 10 000 fler polisanställda är det enda som räknas.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att säkerställa att kvalitet går före kvantitet vid rekrytering av polisstudenter?