Säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2017

Interpellation: Säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen

Interpellation 2017/18:107 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2017/18:107 Säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

När it-skandalen i somras uppdagades var frågorna många. Hur kunde detta tillåtas att ske? Hur ser vi till att liknande skandaler inte inträffar igen? Vem bär ansvaret? Avsaknaden av information är stor. Ett antal personer har tvingats avgå som en följd av skandalen, och Stefan Löfvens hantering har skapat många frågor men bidrar med få svar. 

Den förra generaldirektören Maria Ågren var den första som fick sluta, och efter det har även Transportstyrelsens dåvarande ordförande Rolf Annerberg, tidigare infrastrukturminister Anna Johansson, tidigare inrikesminister Anders Ygeman och Stefan Löfvens tidigare statssekreterare Emma Lennartsson tvingats sluta på grund av sin inblandning i skandalen.

Konsekvenserna av vad som skett vid Transportstyrelsen kan ännu inte fullt ut överblickas, men en lärdom från härvan är att informationssäkerhet förutsätter varsamhet och en noggrann hantering. Informationsförmedlingen måste också bli bättre mellan myndighet och departement, men även inom regeringen. Efter flera avgångar har många nya ansvariga personer tillsatts, och förhoppningen och kravställningen på dessa var att de skulle förstå vikten av en varsam hantering av sekretessbelagda uppgifter på ett mer tillfredsställande sätt än sina föregångare.

I september kom uppgifter om att Transportstyrelsens nya generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam, i februari 2017 då han var vikarierande generaldirektör, tillsatt en it-direktör som inte var säkerhetsprövad. Bjelfvenstams förklaring var att it-direktören skulle hålla sig borta från hemliga uppgifter.

I ljuset av it-skandalen är den nya generaldirektörens agerande problematiskt och visar på brister i den allmänna inställningen till säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen. Det nytillträdda statsrådet har ett antal uppgifter att hantera gällande it-skandalen, men han måste även ta tag i de fortsatta problem som lever kvar.

Som statsråd är Tomas Eneroth ytterst ansvarig för arbetet på de myndigheter som sorterar under departementet och därmed även Transportstyrelsen. Därför måste han snarast agera för att ändra den problematiska säkerhetskulturen på myndigheten och vidta åtgärder för att rutiner avseende styrning och informationsgivning fungerar. Sverige får inte åter hamna i en situation där säkerhetsklassad information riskerar att hamna i händerna på främmande makt.

Ytterligare ett problem att hantera för statsrådet är den åtstramade budget som Transportstyrelsen har att förhålla sig till. Kostnaderna till följd av it-skandalen beräknas uppgå till närmare 200 miljoner kronor. Det finns frågetecken kring hur de ökade kostnaderna kommer att påverka Transportstyrelsens övriga arbete och budget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet, som ytterst ansvarig för Transportstyrelsen, att vidta för att förbättra de uppenbart bristfälliga rutinerna inom myndigheten?

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att informationen mellan regering och myndighet, men också inom regeringen, ska fungera i framtiden?

3. Hur ser statsrådet på att den nya generaldirektören tidigare har tillsatt en icke säkerhetsprövad it-direktör, och har statsrådet förtroende för Transportstyrelsens nya generaldirektör?

4. Vilken inverkan bedömer ministern att de närmare 200 miljoner i extra kostnader som it-skandalen medfört kommer att ha på Transportstyrelsens verksamhet?