Säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:57 Säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den 26 januari avslöjade Svenska Dagbladet att Statens fastighetsverk beslutat att avyttra ca 30 fastigheter som i dag är i statens ägo. Det är en lista värd uppmärksamhet. Den innehåller representationsbostäder utomlands, kulturfastigheter av stort värde, gamla militära anläggningar och strategiskt viktiga fastigheter. Alla som tydligen kan säljas, enligt Statens fastighetsverk.

På listan finns kronholmar, tullstationer, gamla försvarsanläggningar och delar av riksdagskvarteret. Mot bakgrund av det tillslag som finsk militär, polis och säkerhetstjänst gjorde i Åbolands skärgård förra året mot ryska företag som gjort strategiska fastighetsköp vore det intressant att veta om en analys av de säkerhetspolitiska aspekterna av försäljningen har gjorts.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Vilka säkerhetspolitiska hänsyn har tagits när Statens fastighetsverk beslutat sig för att sälja fastigheter på strategiskt viktiga platser?
  2. Om en sådan analys har gjorts, vem har gjort den säkerhetspolitiska analysen?