Säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 juli 2022

Interpellation: Säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2013/14:66 av Stenberg, Maria (S)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:66 Säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Att lyckas med ett bra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är av största vikt för människors liv och hälsa på arbetsplatserna. Alltför många människor skadas och till och med dör på sin arbetsplats. Det är en utveckling som måste brytas. Utstationerad arbetskraft kan ha en utsatt position på sina arbetsplatser om det inte finns erforderlig information om arbetsmiljöarbete och riskminimering. När det blir långa kedjor av underleverantörer riskeras att ansvarsfrågan över arbetsmiljöarbetet blir eftersatt och människor utsätts för fara på sina arbetsplatser.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern vidta för att arbetsmiljöansvaret blir klarlagt för utstationerad arbetskraft där långa kedjor av underleverantörer finns?