Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2017

Interpellation: Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:402 Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Genom dokument som SVT Västerbotten har kommit över rapporteras att säkerheten gällande fjärrstyrningen av fem svenska flygplatser från en enskild enhet kan vara osäker. Bland annat har Europeiska transportarbetarfederationen krävt ett förbud mot detta.

I den rapport som SVT hänvisar till framgår att invändningarna varit många från referensgruppen. Vid det andra mötet konstaterades att Tidsplanen uppfattas som mycket optimistisk och nära på orealistisk. Flygledarnas fackförening, ST, skickade den 29 december en skrivelse till Luftfartsverkets koncernstyrelse med tre krav som bör vara uppfyllda innan arbetet med projektet går vidare. För det första att de nya arbetsmetoderna som multipeldrift först måste godkännas av Transportstyrelsen, för det andra att det görs simuleringar av vilka effekter som fjärrstyrning kommer att få för kapaciteteten och punktligheten vid de fem flygplatserna, och för det tredje att mer omfattande schemasimuleringar görs med hänsyn till de riskfaktorer som finns när det gäller arbetsmiljön.

Rapporteringen från SVT gör att det uppstår en del frågor gällande exakt hur säker den här typen av verksamhet är i den fas den befinner sig i just nu.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit eller planerar statsrådet att vidta för att garantera säkerheten vid de flygplatser som kommer fjärrstyras?