Säkerheten i norra Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2008

Interpellation: Säkerheten i norra Sverige

Interpellation 2007/08:653 av Lundh, Fredrik (s)

den 8 maj

Interpellation

2007/08:653 Säkerheten i norra Sverige

av Fredrik Lundh (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Regeringen har gett Försvarsmakten i uppgift att redovisa konkreta besparingsåtgärder i ett kompletterande budgetunderlag för 2009 för att nå balans mellan verksamheten och de ekonomiska resurserna.

Enligt uppgifter i medierna, som har tagit del av en så kallad dödslista, står försvaret inför en ny halvering med nedläggningar på en rad orter. Bland annat ska F 21 i Luleå läggas ned, vilket skulle innebära att hela riket norr om Vänern lämnas utan något flygförband. Vidare föreslås Jägarbataljonen i Arvidsjaur flyttas till Östergötland.

Situationen är djupt oroande. Stora förändringar föreslås innan Försvarsberedningen, som arbetar med långsiktiga behov och mål för vårt försvar, har kommit med sin analys. Det handlar exempelvis om Sveriges militära närvaro i Barentsregionen, som blir allt viktigare på grund av oljefyndigheter och andra stora naturtillgångar. Våra grannländer Finland och Norge satsar militära resurser i denna ur säkerhetspolitik viktiga region, medan Sverige planerar avrustning i området.

Förbanden i Luleå och Arvidsjaur har också stor betydelse för försvarets möjligheter till övning, utbildning och testverksamhet. Som bekant ger mörker, kyla och stora, fria övningsområden i Norrbotten utomordentliga möjligheter till test av materiel och övningar under extrema förhållanden. Verksamheten har funnits under ett antal år och har en stor potential för vidare utveckling inte minst internationellt. Därför skulle en nedläggning av verksamheten nu innebära ett gigantiskt slöseri med mänskliga och materiella resurser.

Jag vill fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att garantera fortsatt militär säkerhet i norra Sverige?