Säkerheten för blåljuspersonal i utsatta områden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 februari 2016

Interpellation: Säkerheten för blåljuspersonal i utsatta områden

Interpellation 2015/16:388 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:388 Säkerheten för blåljuspersonal i utsatta områden

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De senaste dagarna har medierna rapporterat om angrepp på polis- och ambulansfordon i Stockholmsområdet. För några dagar sedan stacks en polisbil i brand i Östberga i Stockholm, och under helgen attackerades en ambulans i Tensta. 

Angreppen är allvarliga och ytterst ett hot mot polisens och sjukvårdens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Marie Ljungberg Schött, har i en skrivelse tagit upp problemet med angrepp på ambulans- och sjukvårdsfordon. Det förefaller som om problemet har ökat i omfattning den senaste tiden, vilket gör att Stockholms läns landsting efterlyser konkreta åtgärder för att stävja problematiken. 

Under ett möte med statsrådet den 5 februari togs frågan upp. Med på mötet var fler representanter för ambulanssjukvårdens huvudmän. Efter mötet uttalade inrikesministern bland annat att det kan bli tal om hårdare straff men att han vill analysera det alternativet först. Statsrådet anförde vidare: ”Det är oacceptabelt att ge sig på folk som jobbar i blåljusyrkena och det ska vara kraftiga påföljder för den som gör det.” 

Det är positivt att inrikesministern ser behovet av stärkta påföljder för angrepp mot blåljuspersonal. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att sådana påföljdsändringar ligger något fram i tiden. Under tiden fram till dess att hårdare påföljder kan vara på plats är det viktigt att säkerställa att ambulans-, brandförsvars- och polisfordon kan operera fritt och utan risk för angrepp i alla delar av Stockholm och i hela landet. Det kan göras genom förstärkta förebyggande åtgärder i utsatta stadsdelar, men även genom man stärker det fysiska skyddet i fordonen, installerar kameror i bilarna etcetera. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

När kommer statsrådet och regeringen att ge direktiv till och tillsätta en utredning om skärpta påföljder vid angrepp på blåljuspersonal och deras fordon? 

När kommer utredningen att kunna presentera förslag på åtgärder? 

Hur kommer statsrådet och regeringen att agera under tiden för att säkerställa säkerheten för ambulanspersonal, brandförsvar och poliser på uppdrag i landets mest utsatta områden?