Rovdjurspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2013

Interpellation: Rovdjurspolitiken

Interpellation 2012/13:206 av Olsson, Lena (V)

den 17 januari

Interpellation

2012/13:206 Rovdjurspolitiken

av Lena Olsson (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Rovdjurspolitiken, inkluderat vargen, diskuteras åter med stort intresse av många.

Vi kan lugnt påstå att rovdjurspolitiken är en ständigt infekterad och återkommande fråga. Den är inte helt enkel att lösa långsiktigt inom politiken. En polarisering av frågan när det gäller varg har varit uppenbar i ett flertal år. Jag kan tycka att tiden är mogen att bjuda in oppositionen för att åstadkomma en långsiktigt varaktig lösning av frågan, och för att säkra en enhällighet när det gäller beslut i rovdjursfrågan oavsett vilken regeringsmajoritet vi kommer att ha i framtiden.

Jag menar att alla turer när det gäller speciellt vargen i slutändan lett till att djuret får ta den största smällen för en svag politik, och EU med sin beslutsmakt har ytterligare lett till att frågan dras i långbänk. Det är nödvändigt med en bättre dialog med alla som berörs av rovdjur vad avser acceptans, förankring och inflytande. En skälig ersättning för förebyggande åtgärder och för att ersätta skador är ett måste. Vi behöver även diskutera alla näringar, inte enbart rennäringen, som kan drabbas av rovdjursangrepp och därmed lider ekonomisk och även känslomässig skada. Jag menar också att det vore relevant när man diskuterar antal individer av rovdjur att ta upp frågan med våra närmaste grannar om att samarbeta om en nordisk rovdjurspolitik. Vi kan slå fast att vi alla i riksdagen vill ha livskraftiga rovdjursstammar och att frågan om nolltolerans av varg är politiskt död. Vad vi har att jobba med är hur vi åstadkommer en politik som långsiktigt är acceptabel för flertalet i stad och land.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Avser miljöministern att bjuda in oppositionen för att få till en blocköverskridande överenskommelse i rovdjurs-/vargfrågan för att uppnå en långsiktig lösning?

Ser miljöministern möjligheter att lösa rovdjurspolitiken i samarbete med våra närmaste grannar i Norden?