ROT-avdraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 februari 2009

Interpellation: ROT-avdraget

den 3 februari

Interpellation

2008/09:305 ROT-avdraget

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det så kallade ROT-avdraget gäller villor. Till viss del gäller det även bostadsrätter, men där är det mycket stor skillnad.

Det aktuella ROT-avdraget är utformat så att villaägaren får möjlighet till avdrag för alla slags renoveringar, bostadsrättsinnehavaren endast för mindre omfattande åtgärder i lägenheten medan hyresgästen inte har någon nytta alls av avdraget.

Villaägaren kan få statlig subvention för totalrenovering av allt; tak, fasad, uppvärmning, VVS etcetera medan bostadsrättsinnehavaren får nöja sig med mer blygsamma åtgärder som målning och tapetsering.

Inom byggbranschen varslades nästan 4 000 byggnadsarbetare under årets första tio månader, för november landar siffran någonstans runt 1 500 och då ska man minnas att företag med under 20 anställda inte syns i statistiken.

Samtidigt vet vi att i stora delar av det så kallade miljonprogrammets bostadsområden behövs omfattande investeringar i både fastigheter och miljö. Dessutom behöver de som har bostadsrätter få samma möjligheter till skatteavdrag som de som äger en villa får.

Det är en djup orättvisa att regeringen bara premierar dem som har villor för att uppmana dem att bygga om sina hus.

Genom att så snart som möjligt starta en upprustning av miljonprogrammet kan två angelägna behov mötas med samma åtgärd. Nya jobb skapas i byggbranschen, inklusive de industrier som tillverkar produkterna, samtidigt som angelägna investeringar kommer till stånd. Förslag om att satsa på miljonprogrammet har kommit från såväl Skanska som Hyresgästföreningen, fackförbundet Byggnads och de allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo. På så sätt skulle man kunna få i gång ombyggnader för att förbättra energibesparingar och få klimatanpassade bostäder. Vi behöver också få tryggare och säkrare bostadsområden.

Därför är det förvånande att regeringen inte tar tillfället i akt att föreslå kraftfulla åtgärder som är riktade till fastighetsägare.

Avser statsrådet och regeringen att återkomma med andra typer av förslag för att stimulera till klimat- och miljösmarta ombyggnader i miljonprogramsområden, i bostadsrätter och i offentliga byggnader?

Hur avser statsrådet Mats Odell att överbrygga de orättvisor som det innebär att bara villaägare får utnyttja ROT-avdraget fullt ut?