Ritualslaktat kött i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2013

Interpellation: Ritualslaktat kött i Sverige

Interpellation 2012/13:375 av Wiechel, Markus (SD)

den 12 april

Interpellation

2012/13:375 Ritualslaktat kött i Sverige

av Markus Wiechel (SD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sverige är lyckligtvis ett föregångsland när det kommer till djurhållning och slakt. Det kan och bör vi vara stolta över. Där avskiljer vi oss från stora delar av världen, dock betyder inte det att vi per automatik gör tillräckligt mycket för att säkerställa en fullgod djurhållning.

Religiös ritualslakt, som exempelvis kosher- eller halalslakt, innebär att nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av med ett djupt snitt. Detta sker samtidigt som djuret är vid fullt medvetande i flera minuter. Ofta sker detta i samband med att djuret är kopplat till en fasthållningsanordning. Fasthållningsanordningen kan se ut på olika sätt men dess primära uppgift är att se till att djuret kan avblodas under alla de minuter som djuret har kvar sitt medvetande. I många fall blir djuren mycket stressade av dessa anordningar, som dessutom ibland innebär att djuret hängs upp och ned.

Kniven som används når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som samtidigt fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna, vilket innebär att djuret är medvetet om vad som händer. Resultatet förutom dödsångest är alltså en mycket långsam och plågsam död.

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan föregående bedövning. Ett flertal länder runt om i världen distribuerar dock ritualslaktat kött till Sverige. Bara den globala halalmarknaden uppskattas i dag till 150 miljarder US-dollar per år, vilket bör vara en tydlig signal om att hemska slaktmetoder används för fullt.

Inte minst den senaste tidens rubriker kring att hästkött sålts som nötkött pekar på vikten av tydlig märkning över köttets ursprung. Att kött som producerats på ett sätt som bryter mot svensk lag över huvud taget kan säljas i Sverige är rimligtvis tvivelaktigt.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande frågor:

Avser landsbygdsministern att verka för att på sikt förbjuda import av ritualslaktat kött som producerats utan att djuret bedövats innan avblodningen?

Avser landsbygdsministern om inte annat att verka för att märkningen av kött som producerats på detta sätt är tydligare?

Avser landsbygdsministern att verka för ett förbud mot inköp av obedövat, ritualslaktat kött inom statens, kommunernas eller landstingens verksamheter?

Vad har landsbygdsministern hittills gjort för att förhindra användandet av detta kött eller förbättra märkningen av köttet?