Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2008

Interpellation: Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland

Interpellation 2007/08:744 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:744 Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Riksdagen beslutade hösten 2007 att Riksantikvarieämbetet ska flytta sin verksamhet till Gotland. Enligt beslutet ska ämbetet vara på plats på Gotland i oktober 2008.

Vid kulturutskottets besök på Gotland den 12–13 maj i år informerades utskottet om det ekonomiska läget för ämbetet och särskilt villkoren för placeringen på Gotland. De ekonomiska förutsättningarna för lokaliseringen är uppenbarligen oklara.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tydliggöra de ekonomiska villkoren för Riksantikvarieämbetets lokalisering till Gotland?