Ridning som friskvårdsförmån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 maj 2017

Interpellation: Ridning som friskvårdsförmån

Interpellation 2016/17:409 av Mats Green (M)

Interpellation 2016/17:409 Ridning som friskvårdsförmån

av Mats Green (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

"Man ska inte kunna dra av för personliga levnadsomkostnader", sa finansministern i en riksdagsdebatt med mig den 2 februari i år angående varför inte just ridning ska berättiga till friskvårdsavdrag till skillnad från andra idrotter och verksamheter.

Detta anmärkningsvärda och märkliga uttalande från finansministern föranleder ett antal frågeställningar om finansministerns och regeringens syn på den svenska ridsporten i allmänhet, men framför allt om synen på ridsporten i förhållande till övriga idrotter.

Inom nuvarande regelverk finns utrymme för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sin personal. Det finns en rad områden som enligt Skatteverket klassas som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner.

Styrketräning, fotboll och ishockey klassas som avdragsgilla friskvårdsförmåner. Så långt allt väl, men även skrattgympa, körsång på arbetsplatsen, saltrum, Feldenkraispedagogik, gitarrlektioner, reflexologi, örtbad, rosenterapi, kallbad och bastubad är några anmärkningsvärda exempel på friskvård som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda.

Trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa faller ridning utanför Skatteverkets definition av aktiviteter som klassas som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner. Utöver de hälsofrämjande effekterna fyller ridning en viktig funktion för anställda med exempelvis olika funktions- och rörelsehinder, balanssvårigheter, ryggproblem och synskador, för att bara nämna något.

Ridning är Sveriges näst största handikappidrott. Cirka 4 000 ryttare med funktionshinder får genom ridning möjlighet till en meningsfylld och hälsofrämjande fritidssysselsättning.

Tilläggas kan att tack vare vår mängd ridskolor i Sverige är ridning en träningsform man varken behöver vara rik eller bo billigt på landet för att utöva.

Med anledning av det ovan anförda önskar jag ställa följande frågor till finansminister Magdalena Andersson:

 

1. Vad menade finansministern med sitt uttalande om just ridning och "personliga levnadsomkostnader"?

2. På vilket sätt skiljer finansministern på ridning och exempelvis ishockey i detta avseende?