Ridning som friskvård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 maj 2017

Interpellation: Ridning som friskvård

Interpellation 2016/17:394 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:394 Ridning som friskvård

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Sveriges befolkning är ett av världens friskaste folk, men samtidigt ser vi oroande höga sjukskrivningstal i landet.

Ridningens hälsofrämjande effekter och lämplighet som förebyggande friskvård är väl dokumenterade, och ridning är en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning. Ridning är träning för både kropp och själ, och dessutom bidrar närheten till hästen till ökat välbefinnande.

I valrörelsen 2014 lovade samtliga partier, utom Vänsterpartiet, att ridning skulle ingå som en av de sporter som betecknas som friskvård och som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda skattefritt. Men tyvärr är ridsporten fortsatt exkluderad från att ingå i friskvårdsbidraget, och regeringens vallöfte tycks vara långt borta. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström följande:

 

Är det statsrådets ställningstagande att ridning är friskvård? 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att stärka ridsporten?