Resursfördelning inom polisväsendet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 augusti 2022

Interpellation: Resursfördelning inom polisväsendet

Interpellation 2008/09:396 av Bodström, Thomas (s)

den 11 mars

Interpellation

2008/09:396 Resursfördelning inom polisväsendet

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Flera polismyndigheter i landet går mot stora underskott. Samtidigt menar polisfacket att det råder frustration över hur orimligt stora löneskillnaderna är i landet. Polisfacket ställer krav på att anslagsfördelningen till polismyndigheterna måste ses över. Bland annat saknas tydlighet om hur mycket pengar varje polismyndighet får från Rikspolisstyrelsen och vad man grundar anslagsfördelningen på. I slutändan är det regeringen som har ansvar för hur polismyndigheterna styrs.

Jag vill fråga justitieministern:

Avser justitieministern att ta några initiativ avseende fördelningen av polisens anslag?