Resultatet av sjukförsäkringsreformen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Resultatet av sjukförsäkringsreformen

Interpellation 2012/13:452 av Heydari, Shadiye (S)

den 29 maj

Interpellation

2012/13:452 Resultatet av sjukförsäkringsreformen

av Shadiye Heydari (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Sjukförsäkringen bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en gemensam försäkring och att alla har samma rätt att få del av den när och om man behöver den. Vi finansierar den gemensamt genom avgifter på lönen och alla ska kunna lita på att den träder in vid behov.

Vi kan alla bli sjuka och då ska vi kunna vara säkra på att vi både får rehabilitering för att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar. I Sverige är det i dag allt för många som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av sjukdom. Vägen tillbaka till ett arbete är i dag väldigt lång och snårig. Många kommer aldrig tillbaka till ett arbete och egen försörjning. Det är beklagligt och inte värdigt ett välfärdssamhälle. Moderaterna gick till val 2006 med stora ord om att de skulle bryta utanförskapet och få fler av de sjukskrivna i arbete. Hur har det gått?

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) skriver i sin rapport 2013:6 att effekten av de ändrade sjukreglerna för dem som nådde den bortre tidsgränsens sjukförsäkring är begränsade. ISF har granskat vad som hände med de 41 000 heltids- eller deltidssjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen under 2010 efter att ha nått den bortre tidsgränsen i försäkringen. De flesta deltog i någon typ av aktivitet och hade aktivitetsersättning.

Man kan konstatera att ett år senare hade hälften av dem återvänt till försäkringen. Enbart tre av tio hade ökat sin arbetsinkomst vilket var syftet med reformen, enligt rapporten hade sex av tio oförändrad eller ingen inkomst alls.

De utförsäkrade som fick ekonomiskt bistånd under minst sex månader hade å andra sidan ökat från ungefär 1 000 till 3 500 personer, det vill säga mer än trefaldigats. SKL har undersökt 670 utförsäkrade i Hässleholm, Halmstad och Borlänge. Enligt rapporten Gör rätt från dag ett har 10 procent av de sjuka varit tvingade att gå till socialtjänsten. Men som rapporten tydliggör kan inte socialtjänsten få de sjuka på fötter, erbjuda någon rehabilitering eller hjälpa dem ut på arbetsmarknaden.

Min fråga till statsrådet är vilka åtgärder man har för avsikt att vidta för att säkerställa att de utförsäkrade kommer tillbaka i arbete.