Restriktiva åtgärder mot Iran

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 februari 2020

Interpellation: Restriktiva åtgärder mot Iran

Interpellation 2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:269 Restriktiva åtgärder mot Iran

av Lars Adaktusson (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Diktaturregimen i Iran har spridit död och terror över världen i decennier. Nu har även Sverige drabbats när 17 personer hemmahörande i vårt land dödades i samband med nedskjutningen av flyg PS752 strax utanför Teheran den 8 januari 2020. Islamiska republikens högsta företrädare påstår att robotattacken mot PS572 berodde på ett misstag, men samtidigt valde regimen att inledningsvis förneka, ljuga och föra världen bakom ljuset.

Det råder inget tvivel om att Iran bär det fulla ansvaret för attacken och för att ha tagit 176 oskyldiga människors liv. En fullständig, transparent och oberoende utredning om omständigheterna kring nedskjutningen av planet är en självklarhet, liksom kompensation och ekonomiskt stöd till offrens anhöriga. Till detta kommer att det som skett understryker vikten av att Irans aggressiva uppträdande i Mellanöstern upphör, liksom regimens systematiska brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Mot bakgrund av detta är det angeläget och rimligt att ytterligare restriktiva åtgärder vidtas mot de styrande i Teheran. Sverige bör snarast verka för utökade sanktioner mot regimen och dess företrädare, både inom ramen för EU-samarbetet och i International Coordination and Response Group for the Victims of Flight PS572. Som jämförelse kan nämnas att EU direkt efter den ryska nedskjutningen av flight MH17 i östra Ukraina den 17 juli 2014 inledde diskussioner om utökade sanktioner mot Ryssland. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Anser ministern och regeringen att åtgärder mot den iranska regimen bör vidtas från Sverige och/eller EU med anledning av nedskjutningen av PS752?
  2. Avser ministern och regeringen att skyndsamt och inom ramen för EU-samarbetet ta initiativ till och verka för utökade sanktioner mot Iran?