Rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 november 2012

Interpellation: Rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden

Interpellation 2012/13:39 av Stenberg, Maria (S)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:39 Rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden blir tydligare och tydligare. Arbetsgivare har svårigheter att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar. Svårigheterna att kunna anställa inom vissa branscher kan innebära förlorade affärsmöjligheter men även i vissa fall risk för produktionsbortfall. Allt detta sker på arbetsmarknaden samtidigt som långtidsarbetslösheten breder ut sig och människor förvisas in i ändlösa arbetsmarknadsåtgärder, som uppenbarligen inte leder till arbete.

Med vilka åtgärder avser arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att bryta långtidsarbetslösheten och minska riskerna för att rekryteringsgapet ytterligare växer?