Rekordmånga inskrivna i fas 3

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 februari 2013

Interpellation: Rekordmånga inskrivna i fas 3

Interpellation 2012/13:225 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 24 januari

Interpellation

2012/13:225 Rekordmånga inskrivna i fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I december 2012 var det 33 630 personer i Sverige som var inskrivna i fas 3, den sista delen av den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. Detta är en ökning med 16 procent jämfört med december 2011 då det var 28 987 personer inskrivna. I december 2010 var det 24 800 inskrivna i fas 3. Trots att riksdagen den 9 juni 2011 beslutade om ett tillkännagivande till regeringen om att stoppa nya anvisningar av långtidsarbetslösa personer till jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 kan vi inte se någon avtrappning.

I Örebro län handlar det om 1 178 personer som var inskrivna i fas 3 i december 2012, en ökning på 7 procent jämfört med året innan. När det gäller lönebidragsanställningar och offentligt skyddat arbete är utvecklingen den motsatta, allt färre får detta anställningsstöd.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är följande:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta med anledning av riksdagens tillkännagivande angående fas 3?

Vilka slutsatser drar arbetsmarknadsministern av de fakta som visar att andelen inskrivna i fas 3 ökar medan andelen lönebidragsanställda minskar?