Regler för seriösa företagare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 november 2012

Interpellation: Regler för seriösa företagare

Interpellation 2012/13:87 av Green, Monica (S)

den 1 november

Interpellation

2012/13:87 Regler för seriösa företagare

av Monica Green (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Arbetslösheten har bitit sig fast på en alltför hög nivå i Sverige. Regeringens politik har i huvudsak inriktats på att individualisera problemet med massarbetslöshet – inte på att få fram fler arbetstillfällen. Andelen långtidsarbetslösa stiger mycket kraftigt, värst av allt bland ungdomar.

I ett litet konkurrensutsatt land som Sverige måste vi samarbeta mellan näringarna och politiken, samordna forskning, investeringar och utbildningar. Svenska företag behöver växa och anställa fler, nya företag behövs, entreprenörer ska kunna pröva sina idéer och vidareutvecklas.

Men tillväxt kräver ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är ett gemensamt intresse för både seriösa företag och löntagarna. För företagen är alla former av lönedumpning ett hot mot konkurrens på lika villkor. Innovativa och effektiva företag har i längden ingen chans om det finns aktörer som struntar i kollektivavtal och arbetsmiljöregler.

F-skattsedeln kan vara en enkel väg till företagande. Men missbrukas det slås ordningen på arbetsmarknaden sönder, och i kombination med en systematisk arbetskraftsimport pressas lönenivåerna neråt. Inte minst åkerinäringen ropar på hjälp – förutsättningarna för seriöst företagande försämras.

Det behövs en mycket effektivare övervakning av cabotagetrafiken, och påföljderna för brott måste ökas för att konkurrens ska ske på lika villkor.

Dessutom bör såväl privata som offentliga beställare av transporter aktivt engagera sig i att endast ha affärer med seriösa företag som upprätthåller kollektivavtalen.

Vad avser näringsministern att göra för att inte F-skattsedlar ska missbrukas på den svenska arbetsmarknaden?

Vad avser näringsministern att göra för att seriösa företagare ska kunna fortsätta verka i Sverige?