Registreringsplikt för utländska företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2013

Interpellation: Registreringsplikt för utländska företag

Interpellation 2013/14:179 av Jakobsson, Leif (S)

den 28 november

Interpellation

2013/14:179 Registreringsplikt för utländska företag

av Leif Jakobsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Nyligen höll en rad myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer ett gemensamt seminarium kallat ”Konkurrens på schyssta villkor!”. Medverkade gjorde bland annat finskt näringsliv som presenterade att utländska företag och företagare (F-skattare) måste registrera sig i Finland.

Sveriges Byggindustrier lyfte i sitt anförande fram den ”gyllene triangeln” mot skattefusk och illojal konkurrens. Denna består av personalliggare med oannonserade kontrollbesök, månadsuppgifter på individnivå samt registreringsskyldighet för utländska företag.

Det kan knappast ha undgått ministern att vi i Sverige har omfattande problem med att utländska företagare utför arbeten med arbetskraft som inte har löne- och arbetsvillkor som vi i Sverige anser rimliga samt att det ofta sker i en arbetsmiljö som är i det närmaste lagstridig utifrån svensk lagstiftning. Mycken verksamhet sker helt utan kännedom av svenska myndigheter och i liten skala varför den inte heller upptäcks. Det kan handla om en eller två personer som bygger om i en privatvilla. När så olyckan är framme och någon skadas är ingen ansvarig och inga ersättningar betalas ut.

Inte heller skatter och sociala avgifter betalas in i det hemland firman och dess anställda kommer ifrån. Man kanske uppger det men vet att kontrollen är för svag varför man inte gör några inbetalningar. Det finns också exempel på upplägg där företaget som utför arbeten i Sverige är registrerat i ett annat land medan arbetskraften hämtas från ett eller flera andra länder. Egentligen rör det sig om samma fenomen som när företag sprider verksamhet, huvudkontor och ägarregistrering till olika länder, det sistnämnda i skatteparadis. Det är alltså inte ett uttryck för positiv globalisering i sig utan medvetna manipulationer för att undvika företagar- och företagsansvar. Ytterst handlar det också om ren girighet.

Mina frågor till ministern är:

Avser ministern att införa registreringsskyldighet för utländska företag och företagare i syfte att uppnå konkurrensneutralitet och sjysta villkor?

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter lyssnar inte ministern på de förslag som förs fram av den del av näringslivet som utsätts för illojal konkurrens från utlandet?