Regionalt investeringsstöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 april 2014

Interpellation: Regionalt investeringsstöd

Interpellation 2013/14:361 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 14 mars

Interpellation

2013/14:361 Regionalt investeringsstöd

av Eva-Lena Jansson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

EU-kommissionen har inför programperioden 2014–2020 förändrat kriterierna för det svenska regionala investeringsstödet (RIS), och regeringen har därefter utarbetat ett förlag som ändrar regionalstödskartan. Om förslaget genomförs krymps stödområdeskartan i Sverige med en femtedel. Bland annat kommer kommunerna Ljusnarsberg, Hällefors, Karlskoga, Degerfors och Laxå i Örebro län att exkluderas.

Det är en förändring som skapar oro för vad det kommer att innebära för redan hårt utsatta kommuner och vars näringsliv domineras av exportberoende verkstadsindustri – industrier som drabbats hårt av de senaste årens finansiella kris.

Om dessa kommuners företag fråntas möjligheten att ta del av RIS kommer det att få allvarliga konsekvenser och det fortsatta utvecklingsarbetet försvåras. Större företagsinvesteringar i framför allt fastigheter kommer att i det närmaste omöjliggöras i denna del av landet eftersom bankerna inte går in i sådana projekt med mindre än att någon annan aktör går in och delar finansieringen. Och utan RIS är det svårt att se vilken aktör som har möjlighet att göra det.

Min fråga till näringsminister Annie Lööf är följande:

Avser regeringen att vidta åtgärder för att ge utrymme för de fem kommunerna i Örebro län på stödområdeskartan även under programperioden 2014–2020?