Regeringens vallöfte om fossila bränslen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 augusti 2022

Interpellation: Regeringens vallöfte om fossila bränslen

Interpellation 2010/11:357 av Ernkrans, Matilda (S)

den 10 maj

Interpellation

2010/11:357 Regeringens vallöfte om fossila bränslen

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

I valrörelsen 2010 sade miljöminister Andreas Carlgren att Sverige inte ska ha mer av naturgas och olja.

Miljöministern betonar dessutom ofta att Sverige är bästa förebild i den gröna omställningen. I april förklarade han och näringsminister Maud Olofsson att ”den förnybara energin byggs ut i rekordfart. Sverige är ett av de ledande länderna i omställningen mot ett hållbart samhälle.”

Gott självförtroende är aldrig fel – det bör dock kombineras med ett agerande som motiverar förtroendet. Den 17 mars i år beslutade regeringen att utvidga nätet för fossilgas i Sverige. Trots sin ledande position inom klimatpolitiken valde regeringen att ge energibolaget Eon tillstånd att bygga ut ledningar för fossil gas i Jönköpings län. Utbyggnaden kan ses som ett första steg mot en utökad infrastruktur för fossilgas i Sverige.

Fossilgas, eller naturgas, är en energikälla som bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Det är regeringen väl medveten om. Fossilgasen ökar vårt beroende av importerad energi och riskerar att konkurrera ut biogasbränslen. Ändå väljer regeringen, mycket diskret och utan pressmeddelande, att tillåta utbyggnad. Man överlåter till Energimarknadsinspektionen att förklara: ”Naturgasinfrastrukturen kan också användas för ett framtida energisystem med ett allt större inslag av förnybar energi, till exempel biogas.”

En utbyggd infrastruktur för fossilgas skulle alltså gynna biogasen, enligt regeringens sätt att tänka. Men få instämmer. Enligt de flesta experter ligger biogasens framtid i den lokala produktionen. Satsningen på biogas ska ske genom direkta biogasinvesteringar – och inte genom ett utbyggt naturgasnät som möjliggör import av stora mängder fossil gas.

Min fråga till miljöministern blir:

Har miljöministern gjort några överväganden i frågan på vilket sätt den svenska utbyggnaden av förnybar energi underlättas genom satsningen på fossil energi?