Regeringens uttag från SJ

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 november 2015

Interpellation: Regeringens uttag från SJ

Interpellation 2015/16:118 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:118 Regeringens uttag från SJ

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen beslutade nyligen om att ta ut ett belopp på 1,7 miljarder från SJ. Tidigare under året genomfördes en utdelning på 230 miljoner kronor. Den sammantagna utdelningen regeringen erhåller från SJ under 2015 uppgår med andra ord till närmare 2 miljarder kronor. Jämfört med tidigare år är detta ett anmärkningsvärt högt belopp.

Alliansregeringen inledde Sverigebygget som syftar till att knyta ihop våra tre största städer med höghastighetståg. Att öka tågresande och göra det mer attraktivt utgör en viktig komponent för att Sverige ska kunna nå målet om att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. SJ har själva meddelat att investeringen i nya höghastighetståg kommer att kräva exceptionella ansträngningar från bolagets sida.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

  1. Anser statsrådet att det är rimligt att staten gör ett uttag på närmare 2 miljarder kronor från SJ år 2015?
  2. På vilket sätt bedömer statsrådet att SJ:s förmåga att på längre sikt kunna finansiera investeringen av de nya höghastighetstågen påverkas av regeringens beslut att ta ut närmare 2 miljarder kronor ur bolaget år 2015?