Regeringens utnämningspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2009

Interpellation: Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2008/09:237 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 december

Interpellation

2008/09:237 Regeringens utnämningspolitik

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den borgerliga regeringen har vid upprepade tillfällen sagt att utnämningspolitiken ska vara transparent och öppen. Statsrådet Mats Odell gjorde följande uttalande 27 april 2008:

Vi gör konsekvent kravprofiler när nya myndighetschefer ska tillsättas och annonsering är sedan i höstas mer regel än undantag.

Den 18 december meddelade Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg sin avgång. Och redan på eftermiddagen samma dag presenterade regeringen Malmborgs efterträdare Adriana Lender.

Nu har det visat sig att Försäkringskassans styrelse fick information om kommande generaldirektör endast några timmar före offentliggörandet från regeringen. Enligt styrelseordförande för Försäkringskassan har styrelsen god kännedom om läget i Försäkringskassan, och dessutom hade man kunnat bidra med synpunkter på olika namnförslag. Så skedde inte.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är därför följande:

Har statsrådet Odell för avsikt att vidta några åtgärder angående regeringens utnämningspolitik med anledning av hanteringen vid tillsättande av ny generaldirektör för Försäkringskassan?