Regeringens satsning på romer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2006

Interpellation: Regeringens satsning på romer

den 30 november

Interpellation

2006/07:112 Regeringens satsning på romer

av Helene Petersson (s)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Enligt budgetpropositionen på utgiftsområde 1, politikområde 8 minoritetspolitik, (prop. 2006/07:1 s. 63) avser regeringen att fullfölja den särskilda satsning kring romer som aviserades av den socialdemokratiska regeringen. För detta ändamål hade den gamla regeringen i vårbudgeten (prop. 2005/06:100 s. 173) avsatt 1 miljon kronor.

Detta anslag är nu indraget men skrivningen om satsningarna står kvar i det borgerliga budgetförslaget.

Min fråga till statsrådet är därför:

Hur ska satsningen finansieras?