Regeringens riktlinjer för bonussystem i statliga bolag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 5 mars

Interpellation

2008/09:383 Regeringens riktlinjer för bonussystem i statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Vid flera tillfällen har finansminister Borg starkt kritiserat bonussystem hos banker men också i övriga delar av det privata näringslivet, något som nu mest framstår som populistisk retorik. I SVT:s program Uppdrag granskning den 4 mars framkom det att statliga bolag och de statliga AP-fonderna tillämpar generösa bonussystem mitt under en brinnande jobbkris, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt.

Jag har vid flera tillfällen debatterat och kritiserat regeringens avskaffande av förbudet mot bonussystem i statliga bolag, men hittills har regeringen via statsrådet Mats Odell och näringsminister Maud Olofsson låtit meddela att man håller fast vid att bonussystem ska vara möjliga i statliga bolag. Regeringens beslut fattas ju kollektivt vilket innebär att finansminister Anders Borg alltså har varit med om att avskaffa förbudet mot bonussystem i statliga bolag, något som resulterar i att pengar som skulle kunna återföras till staten och därmed omfördelas via statsbudgeten nu i stället betalas ut som vidlyftiga ersättningar till redan välbetalda.

Nu när statsfinanserna visar underskott är det särskilt viktigt att statliga bolag inte undanhåller pengar. Finansminister Borg är själv ansvarig för flera statliga bolag men kunde inte i Uppdrag granskning svara på frågan om bolagen tillämpar generösa bonussystem.

Mina frågor till finansminister Anders Borg är därför följande:

Avser finansminister Borg att vidta åtgärder för att återigen införa förbud mot bonussystem i statliga bolag?

Avser finansminister Borg att informera sig om vilka bonussystem som tillämpas inom finansministerns ansvarsområde?