Regeringens prioriteringar i budgeten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 december 2012

Interpellation: Regeringens prioriteringar i budgeten

den 6 november

Interpellation

2012/13:89 Regeringens prioriteringar i budgeten

av Pyry Niemi (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I dag står omkring 400 000 svenskar utan jobb. Antal varsel ökar och är hittills i år uppe i 45 000. Antalet personer som tvingas leva på socialbidrag har ökat med 30 procent. Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten i landet ökat; särskilt långtids- och ungdomsarbetslösheten.

I Uppsala län har 759 personer varslats under 2012 varav 111 personer bara i september. Norduppland är särskilt hårt drabbat, där ca 60 personer varslats bara de senaste veckorna.

Sverige behöver en strategi som skyndsamt tar alla varsel på allvar och som ser till att minska effekterna av nedgången i ekonomin. Konjunkturinstitutet kom nyligen med sin konjunkturbarometer för oktober som tyvärr visar på dystra siffror för ekonomin. Kurvorna pekar nedåt. Nu behövs det handlingskraft och en konstruktiv dialog för att möta varselvågen.

Socialdemokraterna har också tydlig fokus på jobben här och nu genom bland annat ökat exportstöd för företagen, stimulanser till hushållen så att de kan hålla efterfrågan uppe och att staten tar över en del av sjuklöneansvaret. Men vi investerar också i det som skapar framtidens arbeten; i bättre utbildning, nya jobb i växande och kunskapsintensiva företag och innovation och forskning.

I dag är den svenska ungdomsarbetslösheten högre än i jämförbara europeiska länder. Omkring 35 000 ungdomar i åldrarna 18–24 har varit arbetslösa mer än sex månader. Det är nästan en tredubbling sedan regeringen tillträdde. Hela 45 000 personer har hittills i år drabbats av ett varselbesked. Det är ett bekymmersamt läge på svensk arbetsmarknad.

Regeringen gör dock en helt annan bedömning av det ekonomiska läget. I sin budgetproposition spår man att tillväxten kommer att öka och arbetslösheten kommer att sjunka drastiskt under de kommande åren. Men det kanske är just i ljuset av Anders Borgs rosa glädjekalkyler som man ska förstå varför regeringen valde bort jobben och arbetslösheten i budgeten. En ansvarsfull regering måste våga ompröva den politik som uppenbarligen inte fungerar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern om han fortfarande står fast vid ställningstagandet att den stora sänkningen av bolagsskatten är en prioriterad fråga i en tid när varslen ökar såväl i Uppsala län som i övriga landet.