Regeringens misslyckade exportstrategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2014

Interpellation: Regeringens misslyckade exportstrategi

Interpellation 2013/14:189 av Vestlund, Börje (S)

den 2 december

Interpellation

2013/14:189 Regeringens misslyckade exportstrategi

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Handelsminister Ewa Björling lanserade 2010 en vision om att fördubbla den svenska exporten. ”Ökad utrikeshandel är en central del av regeringens arbetslinje” hette det då.

År 2010, då målet alltså lades fast, var den svenska exporten värd totalt 1 138 200 miljoner kronor. År 2012 hade värdet ökat till 1 170 100 miljoner kronor, vilket ändå var en nedgång jämfört med 2011. Ny statistik visar att den nedgången fortsätter. Under de tre första kvartalen i år var exporten 811 995 miljoner kronor, en nedgång med 8 procent jämfört med motsvarande period 2012. Exporten minskar till de flesta exportländer. Även importen minskar men inte lika mycket. Det svenska handelsnettot var i oktober 4,4 miljarder kronor, en nedgång från 7,1 miljarder för ett år sedan. Uppenbarligen går utvecklingen åt ett helt annat håll än vad handelsministern eftersträvade när visionen om dubblad export lades fast.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att målet om fördubblad export ska nås?