Regeringens misslyckade ekonomiska politik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2013

Interpellation: Regeringens misslyckade ekonomiska politik

Interpellation 2012/13:249 av Green, Monica (S)

den 4 februari

Interpellation

2012/13:249 Regeringens misslyckade ekonomiska politik

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Massarbetslösheten förväntas öka ytterligare med den borgerliga regeringens ekonomiska politik. De fackliga organisationernas krav på höjt tak i a-kassan har från regeringens sida mötts med motargumentet att det skulle öka arbetslösheten kraftigt. Men det finns inget stöd för att höjd a-kassa ger ökad arbetslöshet.

I dag får den som blir arbetslös i genomsnitt sin inkomst halverad om man över huvud taget får någon ersättning. Detta är ett allvarligt problem för svensk ekonomi och arbetsmarknad, inte minst i lågkonjunkturer då hushållens efterfrågan behöver hållas uppe. En höjning av a-kassan är fullt förenlig med en stark arbetslinje, tvärtemot vad finansministern brukar hävda.

I huvudsak är sambandet mellan arbetslöshet och arbetslöshetsersättning baserat på teoretiska överväganden och har inget stöd i praktiken. Svagare a-kassa kan möjligen öka pressen för den arbetslösa att söka fler jobb, men att söka fler jobb leder inte till att det skapas fler jobb om inte syftet är att de arbetslösa ska sälja sig billigare och billigare, det vill säga starta låglönespiralen.

Det finns heller inget som stöder hypotesen att högre ersättning ger längre arbetslöshetstider. Längden på arbetslöshetstiderna följer inte ersättningsnivån till de arbetslösa.

Vad tänker finansministern göra för att arbetslösheten ska sjunka, inte öka, i Sverige?

Vad tänker finansministern göra för att stärka ersättningarna vid arbetslöshet?

Vad tänker finansministern göra för att hålla uppe köpkraften i massarbetslöshetstider?