Regeringens kännedom om Nuonaffären

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2013

Interpellation: Regeringens kännedom om Nuonaffären

Interpellation 2012/13:278 av Nilsson, Jennie (S)

den 18 februari

Interpellation

2012/13:278 Regeringens kännedom om Nuonaffären

av Jennie Nilsson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Svenska Dagbladets rapportering kring turerna i Nuonaffären väcker ett flertal allvarliga frågor kring vilken kontroll statminister Fredrik Reinfeldt har över regeringens arbete.

I medierna har vi under den senaste veckan kunnat ta del av Regeringskansliets hantering när Vattenfall år 2009 köpte det holländska företaget Nuon för 97 miljarder kronor, vilket måste klassificeras som den största kontantaffären i Sverige någonsin. 

En affär av detta slag är en viktig fråga inte bara för bolagsstyrelsen utan också för ägaren, i detta fall den svenska staten.

97 miljarder kronor motsvarar nästan 250 000 årslöner för sjuksköterskor eller grundskollärare. Planerna inför ett eventuellt bolagsförvärv borde ha föranlett en gedigen beredningsprocess i Regeringskansliet, där såväl Statsrådsberedningen som Finansdepartementet borde ha varit djupt involverade.

Men när statsministern fått frågor om detta i medierna har han valt att hänvisa till den dåvarande näringsministern Maud Olofsson. Detta är anmärkningsvärt. Regeringen har ett gemensamt och kollektivt ansvar för styrningen av Sverige - och där ingår ägarstyrningen av de statliga bolagen.

Min fråga till statsministern är:

Har eller har inte statsministern haft kännedom om och godkänt affären?