Regeringens insatser för Västsahara

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Regeringens insatser för Västsahara

Interpellation 2010/11:39 av Holm, Jens (V)

den 4 november

Interpellation

2010/11:39 Regeringens insatser för Västsahara

av Jens Holm (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Förra året fick Brahim Dahane, ordförande i den västsahariska organisationen ASVDH, Per Anger-priset för sin gärning i försvar av de mänskliga rättigheterna. Priset delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och togs emot av pristagarens syster Aicha Dahane, som lever i asyl i Storbritannien, eftersom brodern fängslats. Den 8 oktober var det ett år sedan Dahane fängslades tillsammans med sex andra namnkunniga västsahariska människorättsförsvarare. Efter över ett år har de till sist fått datum för sin rättegång, fredagen den 5 november.

Internationella organisationer som Front Line framhåller starkt vikten av internationell observation vid rättegången. Det skulle därför vara mycket värdefullt om Sverige, till exempel via vår ambassad i Rabat, kunde närvara vid rättegången. Utrikesminister Carl Bildt beskrev regeringens syn på Västsahara i ett svar på en skriftlig fråga, 2008/09:152, och sade då att ”Sverige förväntar sig dock att det fördjupade samarbetet med Marocko, som även innehåller en fördjupad politisk dialog, ska stärka möjligheterna att få en dialog kring Västsaharakonflikten”.

Marocko är en av EU:s mest gynnade handelspartner, bland annat genom fördelaktiga tullar. Enligt en av handelsavtalets portalparagrafer ska respekt för demokrati och mänskliga rättigheter utgöra en grundläggande del av det.

Bildts uttalande om en fördjupad dialog med Marocko är från 2008. Sedan dess har läget förvärrats avsevärt. Jag vill fråga utrikesministern:

1. Anser utrikesministern att situationen har förbättrats för västsahariska människorättsförsvarare, och avser utrikesministern att vidta några åtgärder?

2. Vilka konkreta åtgärder avser utrikesministern att vidta mot Marocko för att de ska uppfylla sina åtaganden vad gäller respekt för de mänskliga rättigheterna och en folkomröstning om Västsaharas framtid?

3. Har utrikesministern, direkt eller via vår ambassad, för avsikt att medverka vid rättegången mot Brahim Dahane och de andra fängslade människorättsförsvararna?