Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 december 2017

Interpellation: Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg

Interpellation 2017/18:197 av Lars Hjälmered (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:197 Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg

av Lars Hjälmered (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Göteborgs hamn är helt avgörande för svenska företag och för svensk ekonomi. Sex av tio containrar som importeras till eller exporteras från Sverige har tidigare gått genom Göteborgs hamn. Svenska företag och svensk ekonomi är helt beroende av Göteborgs hamn.

Hamnen har under lång tid varit ansatt av en förödande hamnkonflikt som påverkat hamnen, medarbetarna och ytterst svenska företag och svensk ekonomi. Det oroande bortom den konflikt vi nu ser är att rederi på rederi meddelar att de slutar köra transocean sjöfart till Göteborg – på svenska betyder det att båtar från Amerika och Fjärran östern slutar köra direkt till Göteborg och att Sverige därmed tappar en viktig inkomstkälla och internationell konkurrenskraft. Det är illa för Sverige, för den svenska industrin och för svensk tillväxt. I förlängningen hotar hamnkonflikten svenska jobb. Hamnproblemen behöver lösas omgående.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på konfliktregler vid händelser som den i hamnen, när man har ett gällande kollektivavtal men konflikt ändå uppstår. Utredningen ska inte vara klar förrän i maj 2018. Det innebär att en möjlig lösning på detta riskerar att ligga bortåt två år framåt i tiden. Under tiden fortgår problemen för hamnen, för Sverige och för svenska företag.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

1. Är ministern beredd att på något sätt ändra eller snabba på hanteringen av utredningen för att en lösning av hamnproblemen ska kunna vara på plats tidigare än om bortåt två år?

2. Hur många jobb riskerar att försvinna till följd av en långt utdragen konflikt i Göteborgs hamn, enligt ministerns bedömning?