Regeringens handelspolitik och mänskliga rättigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2010

Interpellation: Regeringens handelspolitik och mänskliga rättigheter

Interpellation 2009/10:252 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 17 februari

Interpellation

2009/10:252 Regeringens handelspolitik och mänskliga rättigheter

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Nyligen uppmärksammades det i SVT-programmet Korrenspondenterna att det statliga företaget Rymdbolaget tillsammans med handelsminister Ewa Björling besökt Libyen i syfte att sälja system för flygburen övervakning till de libyska myndigheterna. I programmet framgår det att övervakningssystemet ska användas för att spana efter flyktingar. Tidigare känt är att Libyen inte har ställt sig bakom FN:s flyktingkonvention och att landet har ett avtal med Italien att tvinga tillbaka flyktingar som vill ta sig över havet.

I regeringens handelspolitiska deklaration 2008 kan man läsa följande:

Många svenska företag hör till världens bästa på att ta socialt ansvar som delvis handlar om arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption. För mig som minister handlar detta i grunden om respekten för och efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. I konfliktområden är det än mer viktigt, men samtidigt svårare för företagen, att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Regeringen uppmuntrar företagen att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och respektera principerna i Global Compact oavsett var i världen de verkar, men det är viktigt att företagen själva känner ett ägarskap och driver dessa frågor.

Min fråga till statsrådet Ewa Björling är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att regeringen inte ska medverka i handelsresor med företag vars produkter kan komma att användas så att mänskliga rättigheter kränks?