Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 augusti 2022

Interpellation: Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften

Interpellation 2010/11:358 av Ernkrans, Matilda (S)

den 10 maj

Interpellation

2010/11:358 Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Sverige satsar, mycket diskret, 70 miljoner kronor i ny kärnkraftsforskning i Frankrike. Nyheten avslöjades i Ekot bara några dagar efter vårens stora kärnkraftsdebatt i riksdagen. Under kammardebatten hade miljöminister Andreas Carlgren då betonat att regeringen inte längre tänker ge statligt stöd till kärnkraften. Kärnkraften skulle, enligt ministern, vara en parentes i Sveriges energihistoria.

Men ett hemligt avtal mellan Sverige och Frankrike visar att Sverige ska bidra med 70 miljoner kronor – plus svenska forskare på plats – för att utveckla ny kärnkraft i Frankrike. Som motprestation har Frankrike ställt sig bakom Sveriges strävan att få forskningscentret ESS placerat i Lund. European Space Source är tänkt som en flervetenskaplig anläggning för materialforskning med neutroner.

Från socialdemokratisk sida är vi positivt inställda till den utveckling av teknik och kompetens som ESS-projektet bidrar till.

Vi ifrågasätter dock den karaktär av motköp som den franska satsningen på kärnkraftsforskning innebär. Den svenska regeringen tycks ha förbundit sig för den största statliga forskningsinsatsen kring kärnkraft sedan 1980-talet. Hur ligger det i linje med miljöministerns uttalanden under riksdagsdebatten?

”Det finns i fortsättningen inte något statligt stöd för kärnkraft.”

”Det blir varken direkta eller indirekta subventioner till kärnkraft.”

Min fråga till miljöministern blir sålunda:

På vilket sätt avser miljöministern att verka för att kärnkraften verkligen blir en parentes i Sveriges energihistoria?