Regeringens arbetslinje

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2011

Interpellation: Regeringens arbetslinje

Interpellation 2011/12:50 av Green, Monica (S)

den 18 oktober

Interpellation

2011/12:50 Regeringens arbetslinje

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Över 8 procent är öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Trots att det är några tiondelar lägre än förra året är det inget annat än massarbetslöshet. Den höga arbetslösheten som bitit sig fast har även inneburit stora kostnader för kommunerna i form av ökade kostnader för försörjningsstöd och lägre skatteintäkter.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006, då arbetslösheten var på alltför höga 6 procent, har regeringen påstått att den har en arbetslinje. Den så kallade arbetslinjen har gått ut på lägre ersättningar och högre skatt, relativt arbetande, för dem som är arbetslösa. Det kallas incitament för att ta arbete, men har visat sig i praktiken vara helt verkningslöst. Att straffa den enskilda individen i stället för att göra något åt att satsa på fler jobb har inte visat sig leda till lägre arbetslöshet. Tvärtom har vi i dag ännu högre arbetslöshet än då regeringen tillträdde.

I dessa massarbetslöshetstider visar sig nu tecken på att läget kommer att bli ännu värre och regeringen har ännu inte visat några vassa verktyg att ta till.

Vad avser finansministern att göra för att minska arbetslösheten på riktigt?

Vad avser finansministern att göra för att färre ska bli beroende av försörjningsstöd?