Till innehåll på sidan

Regeringens arbete mot islamistisk extremism

Interpellationsdebatt 22 juni 2015

Interpellation 2014/15:657 Regeringens arbete mot islamistisk extremism

av Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Säpo har hittills under 2015 stoppat 45 personer från att få uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap för att de bedömts som så kallade säkerhetsrisker, och det handlar i de flesta fall om misstänkta kopplingar till islamistiska terrorgrupper. Det har framkommit uppgifter som pekar på att grupper som Daesh (Islamiska staten) aktivt låter lojala anhängare söka sig till Sverige i migrationsströmmarna för att i egenskap av att vara syrier få permanent uppehållstillstånd.

Det är ett faktum att ännu fler svenska medborgare väljer att ansluta sig till islamistiska grupper som sysslar med fruktansvärda saker. Det är likaså ett faktum att Sverige ur ett europeiskt perspektiv, per capita, har ovanligt många jihadister. I dag går dessutom svenska skattemedel till verksamheter där islamism frodas och där ungdomar rekryteras som jihadister. Personer som i många fall erkänns som språkrör för Sveriges muslimer har starka kopplingar till brutala grupperingar och om man inte anses vara alltför konspiratorisk kan man säga att det banar väg för att islamistiska fundamentalister ska fortsätta med sin rekrytering.

Problemen med dessa resor är flera. Det drabbar människor i Sverige, och det drabbar i allra högsta grad människor i de länder de åker till. Det råder delade meningar om hur man ska arbeta för att förhindra resorna och hur man ska handskas med dem som valt att komma tillbaka från dessa resor. I exempelvis Australien är man stenhård med att dessa inte är välkomna tillbaka. I Sverige verkar det i vissa fall vara nästan tvärtom.

Med tre åklagare utsedda för att handskas med dessa terrorister har i skrivande stund ingen än dömts för mord, våldtäkt eller något annat brott kopplat till deras resa, och det värsta är att majoriteten mycket väl kan komma undan helt. Eftersom till och med antalet personer som rest är oklart är det uppenbart att få kommer att kunna lagföras. Det finns dessutom en stark oro bland medborgare att återvändare till och med välkomnas hem med extra privilegier, åtminstone i vänsterstyrda kommuner, vilket snarare ger motsatt effekt om man önskar bekämpa terrorism och förhindra nyrekrytering.

Som sagt, det är tydligt är att dessa frågor kräver svar, varför jag vill fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att personer som varit anslutna till terrororganisationer inte straffas, och att de till och med får privilegier?

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att förhindra nyrekrytering av jihadister eller salafister, och vad avser statsrådet att göra?

Anser statsrådet att det är rimligt att svenska skattemedel går till organisationer som har kopplingar till jihadism eller salafism?

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka polisens eller säkerhetspolisens befogenheter att förhindra verksamhet kopplad till islamsk terrorism?

Verkar statsrådet och regeringen för en översyn av vart statliga medel går så att det inte används för att froda extremism?