Regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 november 2014

Interpellation: Regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år

Interpellation 2014/15:52 av Jenny Petersson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2014/15:52 Regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år

av Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige står inför en stor demografisk utmaning de kommande decennierna. Vi lever allt längre och vi är allt friskare som äldre, vilket i sig är positivt men det för med sig utmaningar när det gäller arbetslivet. Utöver detta har på 24 år den så kallade etableringsåldern (när tre fjärdedelar av befolkningen fått arbete) ökat från 21 år till 29 år, enligt siffror från SCB.

Den viktigaste frågan har varit och är jobben för Moderaterna och Alliansen. För att möta den demografiska utmaningen är det viktigt att den som vill och kan jobba längre också ges möjlighet att göra det.

Moderaterna och Alliansen möjliggjorde ett längre arbetsliv, bland annat genom en bättre arbetsmiljö. Vi fördubblade jobbskatteavdraget för dem över 65 år och införde nystartsjobb för dem över 55, vilket öppnade fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Vänsterregeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vill att den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år.

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är:

Har arbetsmarknadsministern gjort ställningstagandet att höjd löneskatt kommer att få fler äldre att stanna kvar längre i arbetslivet?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att få fler äldre att vara kvar längre i arbetslivet?