Regeringens ambitioner för en ökad jämställdhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 april 2014

Interpellation: Regeringens ambitioner för en ökad jämställdhet

Interpellation 2013/14:368 av Andersson, Johan (S)

den 19 mars

Interpellation

2013/14:368 Regeringens ambitioner för en ökad jämställdhet

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

I slutet av januari 2014 överlämnades till regeringen betänkandet SOU 2014:6 Män och jämställdhet.

I betänkandet framhålls att kvinnor och män är långt ifrån jämställda i arbetslivet, fritiden och i hemmet.

Sverige har långt att gå för att uppnå en jämställdhet mellan könen där respektive kön har lika förutsättningar inom skolan, arbetslivet och inte minst inom hemmets väggar.

Min fråga till statsrådet Maria Arnholm är:

Vilka ambitioner har statsrådet och regeringen för att öka jämställdheten mellan könen?

Vilka konkreta förslag och slutsatser gör statsrådet och regeringen med hänvisning till ovanstående betänkande?