Regelverket för visstidsanställningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 april 2014

Interpellation: Regelverket för visstidsanställningar

Interpellation 2013/14:394 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 28 mars

Interpellation

2013/14:394 Regelverket för visstidsanställningar

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Regeringen införde 2007 nya regler som har gjort det enklare för arbetsgivare att visstidsanställa men som också har gjort det möjligt att låta individer rulla runt på olika visstidsanställningar under obegränsat lång tid, något som leder till otrygga anställningar för den enskilde och något som påtalats av flera fackförbund.

EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar, något som fått till följd att TCO anmält Sverige till EU-kommissionen. Kommissionen har efter utredning kommit fram till att den delar TCO:s syn och driver ett överträdelseförfarande mot Sverige. I februari 2013 utfärdade kommissionen ett motiverat yttrande där man ger den svenska regeringen två månader på sig att till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra direktivet.

I en lång inlaga till EU-kommissionen skrev regeringen att man genomfört EU:s visstidsdirektiv på ett korrekt sätt. Dessutom har statsminister Fredrik Reinfeldts statssekreterare skrivit ett brev till EU-kommissionens ordförande Barossos kabinettschef. Svaret från kabinettschefen har dock hemligstämplats av regeringen. Enligt Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot, som tagit del av detta hemligstämplade brev, så framgår det att ”det svenska systemet har många kryphål när det gäller möjligheten för arbetsgivare att stapla olika former av vikariatsanställningar på varandra”. Regeringen har dock inte informerat riksdagen om innehållet i det hemligstämplade brevet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att begränsa arbetsgivarnas möjlighet att utnyttja visstidsanställning?

Avser regeringen att ge riksdagen information om innehållet i det hemligstämplade brevet från EU-kommissionen i enlighet med 10 kap. 3 § riksdagsordningen?