Regelverket för förvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 mars 2019

Interpellation: Regelverket för förvar

Interpellation 2018/19:61 av Arin Karapet (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:61 Regelverket för förvar

av Arin Karapet (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det finns ett stort behov av reformer på migrationspolitikens område. Det handlar inte minst om att betydligt fler personer som nekas uppehållstillstånd, efter ett slutligt beslut i en rättssäker process, måste återvända till sina hemländer.

Om inte det så kallade återvändandet fungerar bättre än i dag riskerar vi omfattande skuggsamhällen. Skuggsamhällen är förknippade med social utsatthet, illegalt arbete och brottslighet.

I många delar handlar det om behov av ny lagstiftning. Det handlar till exempel om lagstiftning som utökar möjligheten att placera personer i förvar. Förvar är en viktig åtgärd när det till exempel finns en risk för att en person kommer att hålla sig undan eller på annat sätt försvåra avvisningen eller utvisningen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att föreslå ny lagstiftning som i syfte att minska framväxten av skuggsamhällen utökar möjligheten att placera personer i förvar?