Regelverk kring fiskodlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Regelverk kring fiskodlingar

Interpellation 2013/14:47 av Sonidsson, Eva (S)

den 17 oktober

Interpellation

2013/14:47 Regelverk kring fiskodlingar

av Eva Sonidsson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Fiskodlingar i öppna kassar ger stora utsläpp av kväve och fosfor, vilket bidrar till övergödning av vatten. Det finns fyra stora fiskodlingar efter Västernorrlands kust och där har man kunnat konstatera att havsbottnen under kassarna är syrefria.

I dag producerar odlingarna omkring 2 300 ton fisk årligen, men företagen vill utöka produktionen till att omfatta 3 800 ton per år. Det skulle innebära utsläpp av ytterligare 200–245 ton kväve och 25–30 ton fosfor ute i vattnet. Att öka utsläpp av kväve och fosfor i havet skulle vara förödande för Höga kusten. Det skulle allvarligt skada miljön och områdets kulturvärden.

I Finland är det förbjudet att bedriva verksamhet som ökar kväve- och fosforhalten i vattnet efter kusten. I Sverige saknas en sådan lag, i stället är det länsstyrelsen som ger tillstånd att bedriva verksamheten.

Övergödning av Östersjön är ett allvarligt problem med död botten och kraftig algblomning, och det beror på utsläpp av just kväve och fosfor. Trots att Östersjöländerna 2007 kom överens om att minska dessa utsläpp har inget land hittills nått sin del av målet.

Det är angeläget att minska belastningen i Östersjön och inte minst i det känsliga Höga kusten-området. Därför borde gällande regelverk för tillståndsgivning ses över så att verksamheter som leder till ökade utsläpp av kväve och fosfor kan förbjudas. Regelverket måste rimligen vara likadant för hela landet och inte överlämnas till bedömningar hos en enskild länsstyrelse.

Jag har följande fråga:

Avser miljöministern att vidta åtgärder för att förbjuda verksamheter som ökar utsläpp av kväve och fosfor efter våra kuster?