Regelförenklingar för föreningslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 3 april

Interpellation

2011/12:317 Regelförenklingar för föreningslivet

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Regeringen har i sina ambitioner att förenkla för företag vidtagit en lång rad åtgärder, målsättning är att minska regelbördan till 2012 med 25 procent. Den ambitionen är bra och vi socialdemokrater stöder den ambitionen. En av de genomförda åtgärderna är att slopa den så kallade revisionsplikten för små och medelstora företag. Företagen som omfattas av revisionsplikt ska ha en viss omsättning eller ett visst antal anställda.

Jag menar att det nu är dags att gå vidare. En sektor som inte minst denna regering har uttalat att den ska prioritera är den ideella sektorn och de ideella organisationerna. Eftersom ideella föreningar i princip är skattebefriade så har man heller inget allmänt krav om revisionsplikt. Det råder i Sverige en samstämmig uppfattning att det fria föreningslivet självt ska reglera dess egna förhållanden utan statlig inblandning. Självklart gäller all lagstiftning även det fria föreningslivet, men vi har ingen särskild lag för föreningar eller liknande. Det är i föreningens stadgar som vi finner hur en förening ska bedriva sin verksamhet. Det är en viktig princip som jag är säker på att hela riksdagens kammare till fullo står bakom.

Dock finns ett område där man från statligt och kommunalt håll kräver en revisionsplikt bakvägen och det är organisationer som tar emot statliga bidrag och även allt oftare kommunala bidrag. Där krävs ofta en auktoriserad revisor eller motsvarande. Dessutom kan det finnas ganska omfattande regelverk som föreningen måste tillämpa för att få ta del av det offentliga bidraget. Att jag nämner kommunerna i detta sammanhang beror på att staten i dessa sammanhang ofta är den norm som finns för att kunna kontrollera att de offentliga bidragen används på rätt sätt.

Men det är ändå en stor skillnad mellan en stor centralorganisation som har tiotusentals medlemmar, ibland hundratusentals medlemmar, och som tar emot mångmiljonbelopp i offentligt bidrag, och den lilla nystartade föreningen med några tiotals medlemmar som tar emot ett projektbidrag på 150 000 kronor, men ofta krävs det samma administrativa rutiner och revisionsplikt. Självklart kan man kräva av den stora organisationen att den ska ha en auktoriserad revisor, men det är tveksamt om man ska kräva samma sak av den lilla organisationen.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska regelbördan för ideella föreningar, till exempel att slopa revisionsplikten för små och nystartade föreningar?