Reformering av F-skatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2013

Interpellation: Reformering av F-skatten

den 28 november

Interpellation

2013/14:180 Reformering av F-skatten

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksdagen har i tillkännagivande till regeringen våren 2012 krävt en översyn av regelverket kring F-skatten. Bakgrunden är att F-skatten alltmer används till att kringgå företags skyldigheter vad gäller skatteinbetalningar men också arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret.

Därutöver är utländska F-skattsedlar ett allt större problem i fler och fler branscher. Konkurrensen sätts ur spel och arbetstagare tvingas att arbeta under hemska arbetsförhållanden och löner.

Sverige ska enligt oss socialdemokrater vara ett land där arbetsmarknaden regleras av tydliga och rättvisa villkor. Företag ska kunna konkurrera med bra verksamhet och idéer – inte med skattefusk och lönedumpning.

När riksdagen beslutade om en skyndsam utvärdering var siktet inställt på en återrapportering hösten 2012. Nu är det snart jul 2013 och finansministern har inte presenterat utvärderingen som riksdagen krävt.

Mina frågor till finansministern blir därför:

När kommer utvärderingen?

Är finansministern beredd att tillmötesgå de socialdemokratiska kraven på att lagstiftningen stramas upp så att en F-skattare ska ha flera uppdragsgivare och att utländska F-skattare ska registrera sig i Sverige för att få verka?