Refit-programmet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 april 2014

Interpellation: Refit-programmet

Interpellation 2013/14:354 av Pärssinen, Raimo (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:354 Refit-programmet

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Regeringen säger sig stå bakom EU-kommissionens Refit-program. Det måste innebära att om man säger ja till Refit så säger man samtidigt ja till försämringar på arbetsmiljöområdet. Sedan 2009 finns det redan ett 60-punktsprogram med förslag om att avreglera delar inom den EU-gemensamma arbetsmiljölagstiftningen.

Att inte kräva ett belastningsskadedirektiv är en försämring. Belastningsskadorna är en av vår tids stora arbetsmiljöproblem! Att säga ja till Refit innebär även att direktivet om carcinogener inte får någon översyn trots att 100 000 arbetstagare i Europa dör varje år av arbetsrelaterade cancersjukdomar. En annan konsekvens av Refit är att frisörbranschen nekas lagstiftning om bättre arbetsmiljö trots att de europeiska parterna på arbetsmarknaden var överens!

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Svantesson är:

Varför stöder regeringen och arbetsmarknadsminister Svantesson Refit-programmet?

På vilket sätt förbättras arbetsmiljölagstiftningen och därmed arbetsmiljöarbetet av Refit-programmet?