Refit-initiativet och arbetsmiljön

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 mars 2014

Interpellation: Refit-initiativet och arbetsmiljön

Interpellation 2013/14:311 av Pärssinen, Raimo (S)

den 26 februari

Interpellation

2013/14:311 Refit-initiativet och arbetsmiljön

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

EU-kommissionens initiativ för att förenkla regelverken, Refit-initiativet, innehåller förslag om att företag med färre än 250 anställda ska undantas från delar av arbetsmiljölagstiftningen. Det innebär att nästan alla anställda i Sverige skulle undantas eftersom vi har mycket få större företag!

Inte nog med det så föreslår kommissionen att länder som kräver ett högre skydd än vad EU-direktiven föreskriver ska tvingas att motivera det! Det innebär att EU:s arbetsmiljölagstiftning, som ska ange en miniminivå, i själva verket blir ett tak för skyddsnivån!

Jag är övertygad om att kommissionens förslag leder till avsevärda försämringar för arbetstagarna i Sverige.

Frågan är om regeringen och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson delar min analys.

Mina frågor blir då:

Hur agerar regeringen för att stoppa EU-kommissionens förslag?

Eller delar regeringen kommissionens uppfattning och stöder detta förslag?