Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2019

Interpellation: Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan

Interpellation 2019/20:89 av Ingemar Kihlström (KD)

Interpellation 2019/20:89 Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan

av Ingemar Kihlström (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Innehållet i Skolverkets förslag på nya kursplaner för grundskolan har kritiserats utifrån att antiken skulle tas bort i ämnet historia. Kritiken blev så skarp och massiv att Skolverket valde att dra tillbaka just det förslaget. Dock är det inte enbart förslaget om antiken som givit upphov till reaktioner på Skolverkets förslag. Det nya förslaget på ämnesplan för religionskunskap innebär att de tydliga referenser till Bibeln och andra religiösa urkunder som finns i dagens kursplan tas bort.

Mycket i vår kultur relaterar i dag till Bibeln, till exempel i språk, sångtexter, filmer och böcker, vilket gör att eleverna riskerar att förlora denna referensram från Bibeln om skrivningarna i ämnet religion förändras så att tydliga skrivningar vad gäller Bibeln och andra religiösa urkunder tas bort.

Det är också så att vårt samhälle i hög grad har en referens både i nutid och historiskt till en judisk-kristen värdegrund, och utifrån detta faktum framstår den strykning av referenser till Bibeln som Skolverket föreslår i den nya ämnesplanen för religion som märklig och historielös.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Tycker ministern att det är rimligt att som Skolverket föreslår ta bort den tydliga referens till Bibeln och religiösa urkunder som finns i grundskolans ämnesplan i dag?
  2. Hur menar ministern att detta förslag går ihop med ambitionen att göra skrivningarna och innehållet i kursplanen tydligare?